Акредитація МОН України за IV рівнем. Ліцензія Серія АЕ № 636068 від 10.03.2015р.

Підготовчі курси центру «Абітурієнт» з «Хореографічного мистецтва» та «Постановки голосу»

Мета підготовчих курсів - дати учням–слухачам загальну практичну підготовку з хореографічного мистецтва (класична, бальна, сучасна, народна хореографія) та музичного мистецтва (естрадний вокал), необхідну для подальшого поглибленого вивчення фахових мистецьких дисциплін у вищому навчальному закладі, а також необхідну теоретичну основу для вільного володіння знаннями з історії хореографічного та музичного мистецтва та їх специфічних особливостей в ряду інших видів мистецтва.
У процесі вивчення курсу слухачі отримують знання з основних тем, передбачених програмою, розвивають вміння орієнтуватися в напрямках хореографічного та музичного мистецтва в історичній перспективі, визначають змістовні та формальні особливості творів мистецтва, виховують почуття відповідності хореографічної та музичної лексики художньому образу твору в процесі практичних занять.

Дисципліна “Хореографічне мистецтво” займає важливе місце в навчальному плані для слухачів підготовчих курсів центру “Абітурієнт”, оскільки дає можливість не тільки оволодіти основними хореологічними поняттями, знаннями з розвитку хореографічного мистецтва та способами хореографічного втілення художнього образу, а й допомогти обрати престижну спеціальність та професію асистента балетмейстера, керівника хореографічного колективу, артиста хореографічного колективу, а також дати можливість працювати у структурах підтримки розвитку соціально-культурної сфери різних рівнів, викладачами фахових дисциплін у вищих закладах освіти і культури І-ІІ рівнів акредитації.

Дисципліна “Постановка голосу” дає можливість оволодіти основними музично-теоретичними поняттями та практичними вокальними засобами втілення художнього образу; сприяє розвитку музичного слуху, пам’яті, почуття ритму та правильної вокальної дикції і артикуляції; допомагає обрати престижну спеціальність та професію керівника музичного колективу, артиста музичного колективу, надати можливість працювати у студіях звукозапису, продюсерських центрах, структурах підтримки розвитку соціально-культурної сфери різних рівнів, викладачами фахових дисциплін у вищих закладах освіти і культури І-ІІ рівнів акредитації.

Інформація для відвідувачів підготовчих курсів:

Запис на навчання: тел .(044) 3320702 або e-mail best_dance@mail.ru